วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนk
พันธกิจ
ด่านแรก เข้าถึงง่าย บริการแบบองค์รวมและต่อเนื่อง ผสมผสานเข้าใจความต้องการผู้ใช้บริการ และประสานงานบริการกับหน่วยงานอื่นด่านแรก เข้าถึงง่าย บริการแบบองค์รวมและต่อเนื่อง ผสมผสานเข้าใจความต้องการผู้ใช้บริการ และประสานงานบริการกับหน่วยงานอื่นด่านแรก เข้าถึงง่าย บริการแบบองค์รวมและต่อเนื่อง ผสมผสานเข้าใจความต้องการผู้ใช้บริการ และประสานงานบริการกับหน่วยงานอื่นด่านแรก เข้าถึงง่าย บริการแบบองค์รวมและต่อเนื่อง ผสมผสานเข้าใจความต้องการผู้ใช้บริการ และประสานงานบริการกับหน่วยงานอื่นkk

........รพ.สต.บ้านใหม่........จนท.รพ.สต.

;

นายจามอณร์ ดำหนัก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นายคณิต เวทมาหะ
นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ

นางสุดาดวง ชินกาญจน์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นส.ณัฐยา เมฆรัตน์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นส.ขวัญฤทัย เพ็งสกุล
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

ลิขสิทธิ์@๒๕๕๓ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ถ.จารุเสถียร ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทร 073651164
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ sasukpadee@yahoo.co.th