วิสัยทัศน์

พันธกิจ


........รพ.สต.บ้านกลูบี........จนท.รพ.สต.

;

นางโนูรีฮา เจ๊ะมะ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นส.ซูฮัยนี ญาติมณี
นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

นส.ฮาซามิง เจ๊ะห๊ะ
จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นส.ซาฟีฮา เจ๊ะมิ
จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นส.มาเรียนา มะยิ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

ลิขสิทธิ์@๒๕๕๓ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ถ.จารุเสถียร ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทร 073651164
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ sasukpadee@yahoo.co.th