วิสัยทัศน์

พันธกิจ


........รพ.สต.กาวะ........จนท.รพ.สต.

;

นายอิบรอเฮง ดอรอเฮง
จพ.สาธารณสุข อาวุโส

นส.นูรไลลา ตากูจิง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นส.นาซีป๊ะ ญาติมณี
จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นส.อานีซ๊ะ สาวนิ
จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นายมูฮำหมัดเนาอีม ราซิ
จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นส.มูรณี บินบอซอ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางรอฮีมะห์ บีรู
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

ลิขสิทธิ์@๒๕๕๓ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ถ.จารุเสถียร ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทร 073651164
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ sasukpadee@yahoo.co.th