วิสัยทัศน์

พันธกิจ


........รพ.สต.ริโก๋........จนท.รพ.สต.

;

นางกาญจนา ดอรอเฮง
จพ.สาธารณสุข อาวุโส

นายสิทธิ์ คัดชู
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นส.รอซีดะห์ สะอิ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางฟารีฮัน อาแว
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นส.อาตาวียะห์ มะลี
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นายมูฮำหมัดตัรมีซี สาแม
นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ

ลิขสิทธิ์@๒๕๕๓ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ถ.จารุเสถียร ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทร 073651164
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ sasukpadee@yahoo.co.th