วิสัยทัศน์

พันธกิจ


........รพ.สต.สากอ........จนท.รพ.สต.

;

นางจีรนันท์ ดอเล๊าะ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายอุสนัน เจ๊ะอารง
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

นส.อิลฮัม สาแม
จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นส.เจ๊ะไซต๊ะ เจ๊ะนุ
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

นส.นูรีดา สามูนิง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นส.มารียานี ยา
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

ลิขสิทธิ์@๒๕๕๓ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ถ.จารุเสถียร ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทร 073651164
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ sasukpadee@yahoo.co.th