วิสัยทัศน์

พันธกิจ


........รพ.สต.สุไหงปาดี........จนท.รพ.สต.


นายสม แสงแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายณัฐพนธ์ รัตนกุล
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางนัยต์ชนก ถิ่นจะนะ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางครวญศิริ รัตนโกสัย
จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางสุภาพร วรพิพัฒน์สกุล
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นายรังสรรค์ บุตรมาตา
จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นส.อาซียะห์ ซูและ
จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)

ลิขสิทธิ์@๒๕๕๓ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ถ.จารุเสถียร ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทร 073651164
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ sasukpadee@yahoo.co.th