วิสัยทัศน์

พันธกิจ


........รพ.สต.โต๊ะเด็ง........จนท.รพ.สต.

;

นางละออ สุกป่าน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นส.ไซละ ยูโซ๊ะ
จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นางสุรีรัตน์ จันทร์แก้ว
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นส.ฮาฟีซะห์ ตาเหตาเซ
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

นายมูฮำหมัด เจ๊ะนุ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นส.สุกัญญา แป้นชุม
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางยูไนดา แมทาลง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นส.ชยาภา บุญประสิทธิ์
จพ.ทันตสาธารณสุข

ลิขสิทธิ์@๒๕๕๓ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ถ.จารุเสถียร ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทร 073651164
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ sasukpadee@yahoo.co.th