.......สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี........จนท.สสอ.

;

นายเพ็ญภาส เพชรภาน
สาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี

นายอนุชิต โว๊ะ
นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ

นางประภา ประยูรพันธ์
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

นายรอย๊ะ แวบาการ์
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

นายสาคร คงดำ
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

นส.นูรา ดอเลาะ
จพ.สาธารณสุข

นายปรีชา เมฆรัตน์
นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ

นส.แวมูณี มะ
จพ.สาธารณสุข

นายพนมพร วีณะ
นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ

ลิขสิทธิ์@๒๕๕๓ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ถ.จารุเสถียร ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทร 073651164
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ sasukpadee@yahoo.co.th