เวปไซต์เพื่อข่าวสารด้านสุขภาพและชาวสาธารณสุข...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดียินดีต้อนรับ
ข้อมูลทั่วไป E-Office ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม  ติดต่อเรา เวปบอร์ด จนท.เข้าสู่ระบบ อัพโหลด - ดาวน์โหลด รับ-ส่งหนังสือระหว่าง รพ.สต. 

นายปรีชา เมฆรัตน์
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี
กรุณาล็อกอิน

ใส่ USER NAME

ใส่ PASSWORD

รับส่ง-รายงาน

ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลด

หน้าแรก

เวปบอร์ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบ

สถานการณ์โรคติดต่อ

Intranet สสจ.

สปสช.

อัพโหลด-ดาวน์โหลด1.โปรแกรม Resize ภาพเพียงคลิกขวาใช้ได้ครับ
2.โปรแกรม IE version 8
3.โปรแกรม Mosila firefox version 8 ใช้ดีมาก
4.โปรแกรมป้องกันไวรัส Avira ร่มแดง สุดยอด
5.โปรแกรม MP3 winamp
6.โปรแกรม VLC ดู VDO ได้ทุกไฟล์ เข้าหน้าดาวน์โหลด กดที่ direct link
7.คู่มือเปลี่ยนตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขไทยใน Exel
8.คู่มือเปลี่ยนตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขไทยใน word
8.คู่มือติดตั้ง ฟอนต์ไทย

E-office


Googleหาอะไรก็เจอ

เกมออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ฟังวิทยุออนไลน์
ดูหนังออนไลน์

โรคชิกุนกุนยา
โรคไข้เลือดออก
โรคเท้าช้าง
โรคฉี่หนู
โรคเรื้อน
โรคมาเลเรีย
โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สายพันธุ์ใหม่
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจระบบ E- Office

    ผู้เข้าใช้งานขณะนี้  1 คน
    

แผนที่ อำเภอสุไหงปาดี

1. สสอ.สุไหงปาดี จำนวน 1054 ฉบับ จากทั้งหมด 6398 ฉบับ
2.รพ.สต.บ้านใหม่ จำนวน 242 ฉบับ จากทั้งหมด 2222 ฉบับ
3.รพ.สต.สุไหงปาดี จำนวน 364 ฉบับ จากทั้งหมด 1773 ฉบับ
4.รพ.สต.โต๊ะเด็ง จำนวน 320 ฉบับ จากทั้งหมด 2247 ฉบับ
5.รพ.สต.สากอ จำนวน 242 ฉบับ จากทั้งหมด 2317 ฉบับ
6.รพ.สต.กลูบี จำนวน 98 ฉบับ จากทั้งหมด 2219 ฉบับ
7.รพ.สต.ริโก๋ จำนวน 45 ฉบับ จากทั้งหมด 2170 ฉบับ
8.รพ.สต.กาวะ จำนวน 73 ฉบับ จากทั้งหมด 2198 ฉบับ


1.รพ.สต.บ้านใหม่ จำนวน 33 ฉบับ จากทั้งหมด 89 ฉบับ
2.รพ.สต.สุไหงปาดี จำนวน 10 ฉบับ จากทั้งหมด 58 ฉบับ
3.รพ.สต.โต๊ะเด็ง จำนวน 25 ฉบับ จากทั้งหมด 80 ฉบับ
3.รพ.สต.สากอ จำนวน 10 ฉบับ จากทั้งหมด 31 ฉบับ
5.รพ.สต.บ้านกลูบี จำนวน 9 ฉบับ จากทั้งหมด 31 ฉบับ
7.รพ.สต.ริโก๋ จำนวน 1 ฉบับ จากทั้งหมด 18 ฉบับ
8.รพ.สต.กาวะ จำนวน 17 ฉบับ จากทั้งหมด 17ฉบับ

"คลิป...เพื่อสุขภาพ"

Graphic by: Chamorn

Untitled Document
วันที่ เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ เวลา ชื่อหน่วยงานที่เข้าประชุม จนท.ที่เข้าประชุม หน่วยงานที่จัด โหลดหนังสือ หมายเหตุ ลบ
01-03-2562เชิญชวน ส่งผลงานวิชาการสาธารณสุขเข้าประกวดรพ.สุไหงปาดี1-5 เมษายน 2562คป.สอ.สุไหงปาดีวิชาการ.jpgส่งผลงานวิชาการ 1 -5 เมษายน 2562 มหกรรมวิชาการ 10 - 11 เมษายน 2562 **รายละเอียด** http://www.ntwo.moph.go.th/blog/?p=6014ลบ
24-06-2556อบรมส่งเสริมทันตสุขภาพโครงการ เครือข่ายเด็กไทยฟันดีห้องประชุมโชคสกุลพันธ์ ร.ร.มสด.1 - 2 กรกฎาคม 255608.00-14.30 น.รพ.สต.ทุกแห่งผู้รับผิดชอบงาน ทันตะรพ.สุไหงปาดี01072556.PDFลบ
21-06-2556อบรมระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รุ่นที่ 2ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส25-26 มิถุนายน 255608.30-16.30ทุกรพ.สต. ยกเว้น รพ.สต.โต๊ะเด็ง และ รพ.ผู้รับผิดชอบงาน HT/DMสสจ.นราธิวาส2526062556.PDFลบ
22-04-2555อบรมการใช้โปรแกรมบัญชีการเงิน รพ.สต.สสอ.สุไหงปาดี24 เม. ย. 559.00-16.30 นทุก รพ.สต.รพ.สต.ละ 2 คนสสอ.สุไหงปาดีjarEnter.JPGให้นำ notebook ที่จะลงโปรแกรมและข้อมูลการเงินย้อนหลัง ต.ค.54ลบ
20-12-2554ประชุม PCAรร.เซ้าเทรินวิว ปัตตานี๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๕เริ่ม 09.00รพ.สต.และเครือข่ายผู้รับผิดชอบ PCA สสจ.นราธิวาสname.xlsลบ
ลิขสิทธิ์@๒๕๕๓ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ถ.จารุเสถียร ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทร 073651164
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ sasukpadee@yahoo.co.th
TEST