วันที่ หัวข้อกลุ่มงาน ชื่อไฟล์ ประเภท ขนาดDownload
24-01-2561จัดซื้อจัดจ้างบริการใบตรวจรับพัสดุและเบิกจ่าย.docxfile0.16 Mbดาวน์โหลด
02-06-2560วงจรปิดยุทธcctv.xlsxfile0.16 Mbดาวน์โหลด
21-04-2560แบบฟอร์มประกันชีวิตหน้า8-10img-210090915.pdf0 Mbดาวน์โหลด
20-04-2560บันทึก2ธุรการบันทึก2.pdffile7.33 Mbดาวน์โหลด
20-04-2560บันทึกธุรการบันทึก.pdffile2.65 Mbดาวน์โหลด
06-01-2560แผนเงินบำรุงแบบใหม่2560ประกันฯPlanfin2560PCU.xlsxfile1.1 Mbดาวน์โหลด
17-11-2559งบค่าเสื่อม2560ยุทธ์longtul2560PCU.xlsxfile0.17 Mbดาวน์โหลด
15-09-2559แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ2560ยุทธศาสตร์plan60.xlsxfile0.23 Mbดาวน์โหลด
04-08-2559แบบเยี่ยมบ้านปรับใหม่สูงอายุHHC new.docfile1.63 Mbดาวน์โหลด
04-08-2559แบบเยี่มบ้าน์สูงอายุHHC.docfile1.64 Mbดาวน์โหลด
27-06-2559รายการครุภัณฑ์ยุทธ์4.ครุภัณฑ์ 656รายการ10พ.ย.57.xlsfile9.25 Mbดาวน์โหลด
26-06-2559ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปรีชาครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง.xlsxfile0.18 Mbดาวน์โหลด
01-05-2558แบบรายงานหัดควบคุมโรคMR2.xlsfile0.49 Mbดาวน์โหลด
12-01-2558ควบคุมโรคเข้มแข็งควบคุมโรคKumu.pdffile19.23 Mbดาวน์โหลด
12-01-2558เอกสารอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งควบคุมโรคepid_DHS_58_3nov57.docxfile0.44 Mbดาวน์โหลด
25-11-2557การเงินบริหารสลิป พย.57.pdf0 Mbดาวน์โหลด
10-11-2557สลิปเงินเดือน ตุลาคม2557การเงิน10-2557.pdffile0.99 Mbดาวน์โหลด
28-08-2557แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคควบคุมโรคpramen.PDF0 Mbดาวน์โหลด
30-06-2557แบบประเมิน ๔ ระดับฉบับปรับปรุงสสจ.มาประเมิน๑๗ กค.นี้KPI4Lavelversion2557.xlsfile4.1 Mbดาวน์โหลด
10-06-2557เกณฑ์ประเมิน ๔ ระดับ2557ยุทธศาสตร์kpi4level56.xlsfile4.36 Mbดาวน์โหลด
02-05-2557เตรียมความพร้อมไวรัส โคโรน่าสายพันควบคุมโรคOutlook.com.zip0 Mbดาวน์โหลด
09-01-2557แบบฟอร์ม EPI นักเรียนควบคุมโรคEpistudentreport.xlsfile0.42 Mbดาวน์โหลด
06-01-2557dir0.04 Mbดาวน์โหลด
13-12-2556รายชื่อ รพ.สต.อำเภอสุไหงปาดียุทธฯsungaipadee.xlsfile0.17 Mbดาวน์โหลด
12-12-2556แบบฟอร์๋มแผนปฏิบัติการยุทธฯแผนปฏิบัติการ57.xlsfile0.57 Mbดาวน์โหลด
26-11-2556รายงานการประชุม2557ยุทธ์รายงานการประชุม.PDFfile4.11 Mbดาวน์โหลด
13-11-2556SWOTแผนยุทธศตร์2557SWOTpadee2557.xlsfile2.01 Mbดาวน์โหลด
13-09-2556ประชากรยุทธฯpopula.xlsfile0.26 Mbดาวน์โหลด
10-09-2556นิเทศยุทธฯnitet2.zipfile0.73 Mbดาวน์โหลด
23-08-2556แบบประเมินตนเอง รพ.สต.NCDhealth.pdffile2.91 Mbดาวน์โหลด
23-08-2556แบบประเมินตนเองหมู่บ้านNCDvillage.pdffile2.17 Mbดาวน์โหลด
19-08-2556คำสั่งอนามัยโรงเรียนระดับอำเภอ ปี 56อนามัยโรงเรียนThe school health 56.PDFfile0.92 Mbดาวน์โหลด
19-08-2556คำสั่ง NCD Board ระดับอำเภอ ปี 56NCD ( HT/DM)The NCD Board 56.PDFfile1.87 Mbดาวน์โหลด
06-08-2556เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.2556ยุทธฯkpi4level56.xlsfile4.36 Mbดาวน์โหลด
02-08-2556ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประกันฯFormPCU.docfile9.54 Mbดาวน์โหลด
02-08-2556ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประกันฯEditPCU.docfile0.96 Mbดาวน์โหลด
24-06-2556หนังสืออบรมทันตะทันตะ01072556.PDFfile1.27 Mbดาวน์โหลด
21-06-2556แบบฟอร์มอนามัยโรงเรียน(ภาวะโภชนากาอนามัยโรงเรียนnew anamai 56.xlsfile2.3 Mbดาวน์โหลด
05-06-2556รายชื่อเป้าหมายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยาINF.zipfile1.19 Mbดาวน์โหลด
07-05-2556dir0.04 Mbดาวน์โหลด
26-02-2556แนวทางสอบสวนโรคคอตีบควบคุมโรคdiphteriae.docfile13.1 Mbดาวน์โหลด
17-12-2555แผนออกPCUประกันฯPCU2556.PDFfile11.88 Mbดาวน์โหลด
19-07-2555แผนแพทย์ออก PCUประกันฯPCU.PDFfile0.59 Mbดาวน์โหลด
15-05-2555แบบรายงาน รพ.สต.ประกันฯReport2555.docfile0.54 Mbดาวน์โหลด
27-04-2555รายงาน รพ.สตยุทธศาสตร์Report.docfile0.51 Mbดาวน์โหลด
23-03-255521แฟ้ม10175ยุทธ์F18_10175_20120201142927.zipfile0.88 Mbดาวน์โหลด
06-03-2555แบบประเมินความผาสุขยุทธศาสตร์Questionnaire.docfile0.47 Mbดาวน์โหลด
20-12-2554ประชุมPCA ปัตตานีประกันฯRoom.docfile0.34 Mbดาวน์โหลด
20-12-2554ประชุมPCA ปัตตานีประกันฯname.xlsfile0.31 Mbดาวน์โหลด
14-11-2554โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล21แฟ้มเทคโนโลยีสารสนเทศSetup2.0.5.zipfile10.04 Mbดาวน์โหลด
30-09-2554แผนออกอำเภอเคลื่อนที่ ปี 2555ยุทธศาสตร์plan2555.PDFfile0.83 Mbดาวน์โหลด
21-09-2554ข้อมูลพื้นฐาน รพ.สต.ยุทธศาสตร์TumbolHospital2554.xlsfile0.36 Mbดาวน์โหลด
17-06-2554รวมฟอนต์ไทยทั่วไปfonts2[1].rarfile0.13 Mbดาวน์โหลด
31-05-2554พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545ทั่วไป30 baht law.pdffile5.17 Mbดาวน์โหลด
31-05-2554โปรแกรม rezize ภาพทั่วไปImageResizer-2.1_x32.msifile12.34 Mbดาวน์โหลด
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 3 หน้า  หน้า 2>>
1 2 3
กลับหน้าหลัก